Sovellutukset:

- Tietojärjestelmät
- Energiantuotanto ja -siirto
- Tietoliikenne
- Mittaus, Testaus, Kalibrointi
- Automaatiojärjestelmät
- Erikoisjärjestelmät